Uppdatering av LVMS (laboratoriemedicins labdatasystem)

Laboratoriemedicin

Uppdatering 23-12-12 kl. 16.25: Arbetet är avslutat och verksamheten på laboratoriemedicin återgår till normal funktionalitet.

Tisdagen den 12/12 är det uppdatering av LVMS, laboratoriemedicins labdatasystem.

Uppgraderingen börjar kl 10:00 och beräknas vara klar runt 14.00 om ingenting blir försenat. Mellan dessa tider kommer arbetet utföras med reservrutin vilket innebär att det kan bli längre svarstider. En uppdatering kommer att ske i driftinfo på intranätet när verksamheten återgår till normal drift.

Prover till Kemlab i regionen:

Det är viktigt att lämna morgonens prover senast kl 8:00 tisdag 12/12 för att dessa ska hinna analyseras och svaras ut innan stoppet.

Kiruna, Gällivare, Piteå och Kalix: Här kommer det bara att analyseras akutmärkta prover under stoppet. Papperssvar går att hämta på labben.

Sunderbyn: Labbet kommer att försöka analysera alla prover som vanligt. Papperssvar går att hämta på labb mot uppvisande av patientens personnummer.

Prover till Mikrobiologen:

Från och med Måndag 11/12 skickas prover in med pappersremiss och det fortsätter tills arbetet är annonserat som klart i driftinfo på intranätet under tisdagen 12/12. Akuta prover telefonsvaras.

Prover till Transfusionsmedicin:

Transfusionsmedicin påverkas inte av uppdateringen utan fungerar som vanligt.

Prover till Patologen:

Snabbsvar rapporteras ut efter uppdateringen. För fryssnitt gäller reservrutin, berörd avdelning kontaktas separat.