Nya artikelnummer på proBNP till PNA-instrumentet Cobas h232

Laboratoriemedicin

Roche har lanserat en uppdaterad version av cardiac proBNP+ testet för cobas h232 med utökat användningsområde.

Det är samma innehåll i teststickor och kontroller men det blir nya artikelnummer och det kommer inte gå att köra gamla artikelnummer samtidigt som de nya i instrumentet.