Start av akutfasproteiner 29 maj 2024

Laboratoriemedicin

Efter en viss försening så startar vi nu, 29 maj, med den nya analysprofilen för bedömning av inflammationsgrad; ”S-akutfasproteiner” vid Sunderby sjukhus, Klinisk kemi.

Beställningskod i VAS ”AfasP”, vilken behöver hämtas hem av era lokala VAS-administratörer.

Analysen tas i serumrör med gel (guldgul propp, artikelnummer 12631) och ska beställas vid frågeställningen inflammatorisk aktivitet. Profilen svaras ut med ingående koncentrationer av S-albumin, alfa-1-antitrypsin, orosomukoid, haptoglobin och IgG samt ett automatgenererat utlåtande angående inflammatorisk aktivitet.

I vissa fall anges även sänkningar och/eller selektiva ökningar av akutfasproteiner. I utlåtandet tas ingen hänsyn till uppmätt IgG -koncentration. Ingen bedömning av frågeställning, bakgrundsinformation eller förekomst/uppföljning av M-komponent utförs.

Analysen kommer utföras måndag-fredag vid normal drift med svar samma dag. Initialt kan svarstiden vara något längre på grund av manuell verifiering. Möjlighet till analys helger och röda dagar finns efter överenskommelse med laboratoriet i Sunderbyn.

Målet med att införa analysprofilen är att nyttja diagnostiska biomarkörer resurseffektivt vid rätt indikation/frågeställning samt förbättra svarstider då denna beställning i vissa kan ersätta nuvarande beställningar av S- elektrofores.

Priset blir ungefär halverat jämfört med en S-elektrofores men är i skrivande stund inte formellt fastställt. Vid M-komponentfrågeställning ska S-/U-elektrofores fortsatt beställas där även bedömning av inflammatorisk aktivitet/akutfasproteinerna ingår. Om både S-akutfasproteiner och S-proteinelektrofores beställs samtidigt krävs 2 provrör.

Vid starten kommer också barnspecifika referensintervall införas för analyterna alfa-1-antitrypsin, orosomukoid och haptoglobin.