Sjukresor och färdtjänst kan påverkas av blockad och strejk

Fackförbundet Transportarbetsförbundet (Transport) och arbetsgivarorganisationen för taxibolagen, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) har inte lyckats enas om ett nytt kollektivavtal. Transport har varslat om konfliktåtgärder.

Varslet om blockad och strejk innebär att om en överenskommelse inte nås kan både blockad och strejk bryta ut den 4 september, efter att Transport valt att skjuta på varsel om blockad som tidigare låg den 25 augusti. 

En eventuell strejk kommer att leda till trafikstörningar och Serviceresors möjlighet att hantera kundernas behov av resor kommer att påverkas. De kommer att behöva göra prioriteringar i vilka resor som kan genomföras. Just nu ser Serviceresor över vilka resor som ska prioriteras om en strejk bryter ut. Mer information om detta kommer.