Säkerhetslaboratorium för TBC- och Tularemianalyser

Laboratoriemedicin

Mikrobiologen i Umeå har nu öppnat sitt Säkerhetslaboratorium för TBC- och Tularemianalyser.

Prover för Tuberkulos och andra mykobakterier (odling och direktmikroskopi) och Francisella tularensis (odling och PCR) ska från 1 mars skickas till Umeå istället för Stockholm.

OBS - Tuberkulos-PCR utförs på Mikrobiologen i Sunderbyn, vi behöver ett eget prov för denna analys!