Resistensstatistik 2023

Laboratoriemedicin

Lokal resistensstatistik publicerad för 2023.

Resistensstatistik - Vårdgivarwebb Region Norrbotten