Ny uppdaterad version av "Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård" (regnbågsbroschyren).

Uppdateringen gäller kapitlet Akut exacerbation av KOL och diagnoskoderna finns i denna version under respektive avsnitt.

Rekommendationerna finns tillgänglig via Antibiotikaresistenta bakterier och Strama