Nu påbörjas återtagandet av patologiverksamheten

Region Norrbottens återtagande av patologiverksamheten påbörjas torsdag den 28 september.

Då styr vi om remissflödet för diagnostik inom klinisk patologi  samt obduktions- och bårhusverksamheten från Unilabs till Regionens laboratorieinformationssystem (LIS).

Diagnostiken inom klinisk cervixcytologi (cellprover från livmoderhalsen) inklusive gynekologiska hälsokontroller blir kvar i Unilabs regi fram till årsskiftet. Remisser sänds via VAS och provmaterial skickas som vanligt till det patologiska laboratoriet. Vi önskar att ni som använder pappersremisser använder Region Norrbottens dokument.

Så här ser tidsplanen ut:

28 september

Remissflödet styrs om till Regionens LIS. Prover som kommer in den 28 september och senare prepareras och svaras ut från och med måndag den 2 oktober.

Fryssnitt som sänds under 28 och 29 september skall vara på Unilabs pappersremiss. Papperssvar kommer även på denna.

Snabbsvar som kommer 28 och 29 september svaras ut måndag den 2 oktober.

V 40, V 41

Unilabs avslutar kvarvarande diagnostik inom klinisk patologi.

Vår förhoppning är att övergången ska fungera smidigt, men man får räkna med en viss fördröjning av provsvar de närmaste veckorna.

Vi vill också göra er uppmärksamma på att provsvar kommer att se annorlunda ut i VAS och i pappersformat.

I och med övergången kommer laboratoriet inte att behålla sin Swedac-ackreditering, men vi kommer att så snart det är möjligt ansöka om ny ackreditering.

Vid frågor kontakta:

Kerstin Bucht Stenberg, verksamhetschef, klinisk patologi
E-post: kerstin.bucht-stenberg@norrbotten.se 
Mobil: 070-624 06 02

Aron Mörtsell, enhetschef, klinisk patologi
E-post: aron.mortsell@norrbotten.se 
Mobil: 0761-42 67 89