Klinisk mikrobiologi vid Sunderby sjukhus lägger ner analysen SARS-CoV-2 antikroppar

Laboratoriemedicin

Klinisk mikrobiologi vid Sunderby sjukhus har beslutat att lägga ner analysen SARS-CoV-2 antikroppar från och med 2024-01-18.

Bakgrunden till detta är framför allt att det i dagsläget saknas medicinsk indikation för provtagning.

På grund av mycket låg efterfrågan från vården i kombination med stora produktionsproblem hos leverantör blir upprätthållandet av analysen inte ekonomiskt försvarbar.

Om ni ändå önskar veta antikroppsstatus ber vi Er skicka provet till Klinisk mikrobiologi vid NUS i stället. Om situationen ändras framöver finns möjligheten att återuppta diagnostiken.