Klinisk kemi slutar analysera allergipaneler

Laboratoriemedicin

Efter önskemål och samråd med regionens allergologer inom både barn- och lungmedicin och representanter från primärvården har Klinisk kemi beslutat att sluta med analys av allergimixar/paneler från och med 10 juni 2024.

De paneler som vi slutar analysera är:

  • fx5 Födoämnespanel
  • mx1 Mögelpanel
  • ex70 Gnagarpanel
  • ex71 Fjäderfäpanel
  • ex72 Burfågelpanel

Enskilda allergen som ingår i mixarna finns fortsatt kvar att beställa.
Screening för luftvägsallergen, Phadiatop, kommer fortsatt att finnas kvar i sortimentet.

En stor del av befolkningen är sensibiliserade, det vill säga har IgE-antikroppar mot något allergen. Många av dessa individer reagerar ändå inte vid exponering för allergenet i fråga. Således finns en stor risk att man hittar en sensibilisering utan allergi om man provtar brett. Det kan leda till att individer undviker något de egentligen tål.

En noggrann anamnes ska styra en riktad provtagning och därför tas panelerna bort ur sortimentet.

Allergiprover sparas alltid en månad för efterbeställningar.