Beställ reviderad hygienriktlinje "Stopp för smitta och smittspridning"

Vårdhygien
Hygienriktlinje

Hygienriktlinjen än nu reviderad. Den riktar sig till anställda både inom Regionens och kommunernas verksamheter.

Affischer och broschyrer hittar du på Vårdhygiens sida här på vårdgivarwebben. 

Affischer och broschyrer  

För dig inom regionen

Den går nu att beställa till enheterna via beställningsportalen för att dela ut till ny personal.

Länsservice artikelnummer: 20679

För dig inom kommunal verksamhet

Vill du ha utskrivna exemplar kan du mejla Vårdhygiens funktionsbrevlåda.

E-post: vardhygien@norrbotten.se