Återkallelse av Capio TM SLIM suturfångningsenhet

Material

Boston informerar: Viktigt säkerhetsmeddelande.

Brådskande återkallelse av medicinsk produkt Capio TM SLIM suturfångningsenhet (Propapsnät extra Suture Capturing Device). Följ instruktionerna i PDF-dokumentet.

Säkerhetsmeddelande prolapsnät (pdf)