Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett brett område som omfattar allt från främjande och förebyggande insatser till högspecialiserad vård. Området inkluderar barn, vuxna och äldre och är angeläget för både regioner och kommuner.

Pernilla Nordkvist
tf divisionschef psykiatri
E-post: pernilla.nordkvist@norrbotten.se

Region Norrbotten

  • Ann-Sofie Oskarsson, länsamordnare psykiatri PLA (RPO)
  • Christina Vikström, verksamhetschef BUP
  • Katarina Enér, läkare primärvården (ALK Barn- och ungdomar)
  • Petter Vikström, specialisttandläkare specialisttandvården
  • Staffan Tavelin, läkare läkemedelskommittén
  • Ulrika Hegstam, verksamhetsområdeschef barnsjukvård (RPO)
  • Ulrika Holmqvist, läkare primärvården (ALK Vuxna)

Brukarorganisationen

Carina Markström, samordnare NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa)

Norrbottens Kommuner

Marcus Junkka Bideke, processledare psykisk hälsa- suicidprevention

LAG ADHD
Kontaktperson: Sofia Berg
E-post:sofia.a.berg@norrbotten.se

LAG Schizofreni
Kontaktperson: Ann-Sofie Oskarsson
E-post:ann-sofie.oskarsson@norrbotten.se 

Jessica Segerlund
E-post: jessica.l.segerlund@norrbotten.se
Tel: 073- 082 16 23