Primärvårdsråd

Lokalt primärvårdsråd ska eftersträva nära samarbete med andra lokala programområden, driva en kunskapsbaserad sammanhållen primärvård samt utveckla en god och nära vård i regionen.

Uppdragsbeskrivning LPO Primärvårdsråd:

  1. Styrgrupp för primärvårdens verksamhet som helhet med bred representation gällande kompetens och geografi.
  2. Bereder primärt frågor av regionövergripande påverkan för primärvården, t.ex. gällande arbetsstrukturer, resurspåverkan och strategisk utveckling.
  3. Arbetar på uppdrag från Kunskapsstyrningsrådet, utifrån konsekvensanalys från nationella remiser, eget initiativ och från verksamheten.

Joakim Bunne
Distriktsläkare
E-post: joakim.bunne@norrbotten.se

LAG Fast läkarkontakt och teamarbete
Ordförande: Joakim Bunne
E-post: joakim.bunne@norrbotten.se

LAG ALK-NKK
Ordförande: Anna Beck
E-post: anna.beck@norrbotten.se

LAG Akutrum och utrustning hälsocentral
Kontaktperson: Joakim Bunne
E-post: joakim.bunne@norrbotten.se

LAG Medrave -

Jessica Segerlund
E-post: jessica.l.segerlund@norrbotten.se
Tel: 073- 082 16 23