Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

LPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation ska arbeta för att patienter som vårdas tiden före, under och efter en operation, svårt sjuka patienter i behov av intensivvård och även patienter som genomgår en transplantation får en god, säker och jämlik vård.

Ann-Charlotte Högström
Verksamhetsområdeschef Anestesi - Operation - Intensivvård
RPO-representant
E-post: anncharlotte.hogstrom@norrbotten.se

  • Katarina Lindgren (Sektionschef läkare, ansvarig transplantation)
  • Linda Grahn (LM-kommitté)

Therese Apelqvist
E-post: therese.apelqvist@norrbotten.se