Nervsystemets sjukdomar

LPO nervsystemets sjukdomar ska arbeta för att stärka patientens hela omhändertagande från insjuknande, via diagnostik och eventuell akutvård, behandling till den ibland livslånga uppföljningen.

Nervsjukdomar är sjukdomstillstånd i det centrala och perifera nervsystemet. Hit hör sjukdomar i hjärnan, ryggmärgen, kranialnerverna, nervrötterna, det autonoma nervsystemet, nerv-muskelförbindelsen och musklerna.

Maria Joelsson
Biträdande divisionschef
E-post: maria.joelsson@norrbotten.se 

  • Jennie Jonsson Lundström (LM-kommitté)
  • Katerina Kopalova (ALK)
  • Lilia Terinte (RPO-representant)
  • Stefan Stridsman; Verksamhetsområdeschef Neurocentrum, RPO-representant 

LAG Stroke
Ordförande:Johan Niklasson
E-post: johan.niklasson@norrbotten.se

LAG Smärta
Ordförande: Susanne Hellgren
E-post: susanne.hellgren@norrbotten.se

Jessica Segerlund
E-post:jessica.l.segerlund@norrbotten.se
Tel: 073-082 16 23