Kvinnosjukdomar och förlossning

LPO kvinnosjukdomar och förlossning ska arbeta för en god och jämlik förlossningsvård samt bidra till att kvinnors hälsa förbättras.

Programområdets uppdrag omfattar hela vårdkedjan, dvs. prevention, utredning, behandling och uppföljning, för både gynekologi och obstetrik. I förlossningsvård ingår åtgärder såväl före och under som efter en förlossning.

Marlene Furbeck
Verksamhetsområdeschef
RPO ledamot
E-post: marlene.furbeck@norrbotten.se 

  • Linda Grahn (LM-kommitté)
  • Maria Larsson (ALK)
  • Nina-Mariia Alakulju (Samordningsbarnmorska)
  • Robert Råman
  • Viviann Mattsson

LAG Mödrahälsovård
Ordförande: Peppi Nash
E-post: peppi.nash@norrbotten.se

Jessica Segerlund
E-post: jessica.l.segerlund@norrbotten.se
Tel: 073-082 16 23