Hjärt- och kärlsjukdomar

LPO hjärt- och kärlsjukdomar ska utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap i vården av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärt- och kärlsjukdom är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige idag och omfattar bland annat hjärtinfarkt, hjärtsvikt och venösa bensår.

Ann Wanhatalo
Överläkare Hjärtsjukvård Sunderby sjukhus
RPO-representant
E-post: ann.wanhatalo@norrbotten.se

  • Anette Karlström
  • Fredrik Kjellberg
  • Hans Persson (Patientrepresentant)
  • Linda Liinanki
  • Åsa Skoog
  • Anna Nilsson
  • Grigorios Papastergiou (ALK)
  • Kjell Olof Melander (LM-kommitté)
  • Maria Jaakola (Kommunrepresentant)

 

LAG Hjärtsvikt
Ordförande
Ann Wanhatalo
E-post: ann.wanhatalo@norrbotten.se

Threse Apelqvist
E-post: therese.apelqvist@norrbotten.se