Cancersjukdomar

Lokalt programområde cancersjukdomar utgörs av strategiska cancerrådet. Programområdet arbetar för införandet av den nationella cancerstrategin.

Cancerstrategin syftar till att främja långsiktig utveckling inom centrala områden som prevention och tidig upptäckt av cancer, patientfokus genom bland annat god tillgänglighet, information och sammanhållna vårdkedjor samt kunskapsutveckling i cancervården.

Peter Johansson
Verksamhetschef KC internmed-geriatrik
RPO-representant
e-post: peter.johansson@norrbotten.se

Denise Ahlqvist
Cancersamordnare
E-post: denise.ahlqvist@norrbotten.se

 • Anders Bergström
 • Anders Ruuth
 • Annika Johansson
 • Ann-Sofi Schäufele
 • Dirk Albrecht
 • Gunilla Nordlander
 • Helena Toolanen
 • Hilda Hassler
 • Ines Nilsson 
 • Jan Sundqvist
 • Karin Jones
 • Lena Brandefors
 • Lena Lindgren
 • Maria Bergkvist
 • Roger Brännström
 • Rose-Marie Imoni 

Threse Apelqvist
E-post: therese.apleqvist@norrbotten.se