Akut vård

LPO Akut vård ska arbeta för en god, säker och jämlik vård för den akuta patienten som söker vård med symtom, tillstånd och skador som är tidskänsliga och potentiellt farliga för liv och hälsa.

Akut vård är akut omhändertagande oberoende av plats, vilket innefattar vården innan ankomst till sjukhusets akutmottagning och även vården efter akutmottagningen.

Per Marcusson
RPO- och NPO-representant
E-post: per.marcusson@norrbotten.se

  • Verksamhetschef/Medicinskt Ledningsansvarig VoC AO
  • VC luftburen ambulanssjukvård
  • Allmänläkare konsult (ALK) DL (adjungeras vb)
  • Ambulansöverläkare
  • SSK (1 akutmottagning, 1 ambulanssjukvård)
  • MLA akutmottagning
  • Sara Ekman (LM-kommitté)

LAG Trauma - Ordförande:
Antonia Lindgren
E-post: antonia.lindgren@norrbotten.se

Therese Apelqvist
E-post: therese.apelqvist@norrbotten.se