Specialisttandvården

Specialisttandvården är samlad i Tandvårdens KompetensCentrum (TKC). Vi ska vara en kunskapsresurs och en remissinstans för hela länets befolkning. Både för de som får sin vardagliga tandvård via Folktandvården och de som föredrar den privata vårdsektorn. Vi har samma förhållningssätt till båda våra uppdragsgivare beträffande debitering och serviceutbud.

En viktig del av specialisttandläkarnas arbete är konsultverksamhet. Tandläkare, tandhygienister med mera runt om i länet, inom såväl privat- som Folktandvård, får råd och förslag till behandling av enskilda patienter. Konsultverksamheten sker vid besök hos vårdgivare eller via telefon. Specialisttandvården ansvarar också för forskning, utbildning och utvecklingsarbete.

Tandvårdens KompetensCentrum (TKC) har inte något uppdrag för akut tandvård. Detta gäller remittenter från både folktandvården och privata vårdgivare. Verksamheten innebär endast planerad vård.

Ansvaret för akut tandvård ligger på allmäntandvården i offentlig och privat regi. Eftersom flera avdelningar endast har en eller ett par specialister kan man inte räkna med att avdelningen är bemannad varje dag.

Det kan till exempel bero på sjukdom, semester eller att specialister är på andra uppdrag. Det är därför inte patientsäkert att skicka akuta remisser.

Om en remiss bedöms  vara akut måste remittenten kontakta aktuell avdelning per telefon.

Om man inte får tag i aktuell specialist kan man alltid kontakta enhetschef eller verksamhetschef.

 

Remisser för bedömning av narkostandvård för vuxna, 18 år och äldre, skickas till:

Avdelningen för orofacial medicin
Tandvårdens Kompetenscentrum
Box 922, Skeppsbrogatan 22
971 28 Luleå
 

Remisser för bedömning av narkostandvård för barn upp till 18 år skickas till:

Avdelningen för pedodonti

Tandvårdens Kompetenscentrum
Box 922, Skeppsbrogatan 22
971 28 Luleå

 

OBS! Läs detta innan du skickar remiss för bedömning av tandvård under narkos:

Angelika Lantto

Verksamhetschef
Telefon:
0920-716 37
E-post:
angelika.lantto@norrbotten.se

Åsa Skott

Enhetschef

Endodonti, Bettfysiologi, Oral protetik, Oral röntgendiagnostik, Orofacial medicin och Parodontologi

Telefon:
0920-719 80
E-post:
asa.skott@norrbotten.se

Helen Gustavsson

Enhetschef

Pedodontin och tandregleringen Luleå/Piteå samt TR Gällivare

Telefon:
0920-716 01
E-post:
helen.gustavsson@norrbotten.se

Våra specialiteter

Vid kliniken behandlas patienter med funktionsstörningar i tuggsystemet, eller besvär som kan relateras till funktionen i tuggsystemet.

Vi utreder också smärttillstånd i ansikte och käkar som inte i första hand är relaterade till tänder och tandkött.

Vanliga besvär hos våra patienter är smärta och ömhet i käkar, ansikte och käkleder. Frekvent huvudvärk, inskränkt rörlighet i käken och käkledsljud är andra vanliga besvär.

Kontakt

Telefon: 0920 -719 65, 719 10, 719 24
Fax: 0920-711 93

Öppettider

Måndag, onsdag: 07:30-17:00
Tisdag, torsdag: 07:30-16:15
Fredag: 07:30-14:15

Vi utreder patienter med oklara dentala infektionstillstånd och av tillstånd med svårdiagnosticerade, tandrelaterade smärtor.

Vi behandlar och prognosbedömer vuxna, ungdomar och barn med sjukdomsprocesser i tandpulpan och i de periradikulära vävnaderna, utgående från tandens rotkanalsystem där behandlingen medför särskilda tekniska svårigheter. 

Vi erbjuder orto- och retrograd modern endodontiska behandlingar med tillgång till oral mikroskop. Vi har ett nära samarbete till övriga specialiteter som höjer vår kompetens. Vi har en konsultverksamhet där röntgenkonsult utgör en stor del.

Kontakt

Telefon: 0920 - 719 75
Fax: 0920-711 93  

Öppettider

Måndag-torsdag: 07:30-16:30
Fredag: 07:30-13:30

På röntgenavdelningen görs många olika röntgenundersökningar av tänder och käkar.

På avdelningen finns förutom intraoral röntgenutrustning även tillgång till panoramaröntgen med kefalostat för profilbilder och PA- bilder.

Vi har även tillgång till den modernaste radiologiska tekniken för dentalt bruk. Denna kallas för volymtomografi eller mer vanligt CBCT och är en datortomografisk metod speciellt anpassad för att avbilda hårdvävnad som tänder och käkben. Med denna teknik erhålls en 3-dimensionell avbildning som öppnar helt nya möjligheter för säker diagnostik.

Kontakt

Telefon: 0920 -716 44, 719 47  

Öppettider

Måndag: 07:30-17:00
Tisdag-torsdag: 07:30-16:00
Fredag: 07:30-14:00

Denna specialistklinik är nu under uppbyggnad med en ST-tandläkare under utbildning.
Vi utreder och behandlar patienter som kräver fördjupade kunskaper/kompetens inom andra medicinska områden. Vårt kompetensområde omfattar bl a

  • fördjupade kunskaper om systemsjukdomar, medicinska behandlingar, funktionsnedsättningar och geriatrik
  • fördjupade kunskaper om psykologi och psykiatri
  • fördjupade kunskaper om slemhinnesjukdomar samt orala manifestationer av systemsjukdomar och medicinska behandlingar
  • omhändertagande av patienter som har nedsatt autonomi
  • fördjupade kunskaper om sambanden mellan patienters fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.

För behandling på OFM-kliniken krävs remiss från allmäntandvården (privat eller folktandvård) eller läkare

Vi har ett nära samarbete med övriga specialiteter inom tandvården. Samverkan med andra professioner inom hälso- och sjukvård samt omsorg är centralt för oss.

Kontakt

Telefon: 0920-719 23, 719 88  
Fax: 0920-71923

Öppettider

Måndag: 07:30-17:00
Tisdag-torsdag: 07:30-16:15
Fredag: 07:30-14:15

Tandreglering utförs för att rätta till felställda tänder och skapa fungerande bett hos barn, ungdomar och vuxna. Den övervägande delen av tandreglering utförs på barn och ungdomar.

Vi behandlar patienter efter remiss från deras ordinare tandläkare.

Vi besöker samtliga tandvårdskliniker inom upptagningsområdet två gånger årligen för konsultationer.

Kontakt

Luleå: 0920-716 25
Fax Luleå: 0920-711 93  
Gällivare: 0970-190 96 eller 190 95
Piteå: 0911-776 87

Öppettider Gällivare

Måndag-torsdag: 08:00-17:00          
Fredag: 08:00-12:00

Öppettider Luleå

Måndag-torsdag: 07:30-16:30
Fredag: 07:30-14:15

Öppettider Piteå

Måndag-torsdag: 07:30-16:30
Fredag: 07:30-12:00

Vi utreder, diagnostiserar och behandlar allvarliga sjukdomar, tillstånd och defekter i de vävnader som omger tänderna, tandimplantat och deras fäste i käkbenet.

På avdelningen behandlas patienter med olika former av parodontit samt patienter med sjukdomar och komplikationer runt tandimplantat (peri-implantit). Kliniska arbetet bedrivs med moderna och effektiva metoder med både kirurgisk och icke-kirurgisk inriktning.

Hos oss utreds och behandlas också patienter med olika avvikande och underliga förändringar i munslemhinnor (oral medicin). Patienter får även vid behov och på uppdrag av andra vårdgivare hjälp med salivmätningar och biopsier av läppspottkörtlar som en del av Sjögrens syndrom utredning. Behandlingspanorama består dessutom av olika typer tand-, mjukvävnads- och tandimplantatkirurgi.

Kvalitetskontroll av verksamheten utförs kontinuerligt och vår ambition är att tillhandhålla en vård som präglas av hög spetskunskap, kvalité, helhetssyn och omtanke.

Kontakt

Telefon: 0920- 719 63, 714 68  
Fax: 0920-711 93  

Öppettider

Måndag: 07:30-17:00
Tisdag-torsdag: 07:30-16:15
Fredag: 07:30-14:15

Käkkirurg/TKC: 0920-719 87  

Vi tar emot remisser från tandläkare, läkare och andra vårdgivare.

Oftast krävs omfattande utredning, planering och behandling av våra patienter.
Specialisttandläkarna samarbetar med våra tandvårdsteam ute i länet, privattandläkare, läkare, logopeder med flera.

Kontakt

Telefon: 0920-717 42
Fax: 0920-717 45

Öppettider

Måndag: 07:00-16:15
Fredag: 07:00-12:00

Specialister på konstgjorda ersättningar i munhålan och dess omgivningar.

När man förlorar en kroppsdel kan man antingen vänja sig vid att leva utan den eller ersätta den på konstgjord väg. Förlorade tänder eller angränsade vävnader är den vanligaste "kroppsdelsförlusten". Den vanligaste "protesen" är den vanliga tandfyllningen som på konstgjord väg ersätter en del av en tand.

Specialistkliniken för oral protetik fungerar som ett stöd i allmäntandvården (offentlig som privat) och arbetar med de mer komplicerade fallen där ersättningar krävs.För behandling på protetikkliniken krävs remiss från allmäntandvård (privat eller folktandvården) eller läkare.

Kontakt

Telefon: 0920 -719 65, 719 10, 719 24
Fax: 0920 - 711 93

Öppettider

Måndag: 07:30-17:00
Tisdag-Torsdag: 07:30-16:15
Fredag: 07:30-14:15