Käkkirurgi

Enheten för käkkirurgi finns på Sunderbyn och har ett länsuppdrag.Specialiteten Käkkirurgi diagnostiserar och behandlar sjukdomar, skador samt defekter i munhåla, käkar, ansikte samt angränsande områden.

I specialiteten ingår medicinsk tand- och munvård samt diagnostisering och behandling av oralmedicinska tillstånd. Slutenvård och jour finns på Sunderby sjukhus.