Hitta på sidan

Hallux rigidus

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Definition

Hallux rigidus kännetecknas av stelhet och nedsatt rörlighet i stortåns grundled. Genesen är troligen multifaktoriell.

Riskfaktorer

Riskfaktorer för hallux rigidus är:

 • komplikation till uttalad hallux valgus
 • hereditet
 • kvinnligt kön
 • artros
 • reumatiska sjukdomar
 • överrörlighet
 • komplikation efter trauma
 • sekundärt till gikt
 • ökad vinkel mellan 1:a och 2:a metatarsalbenet.

Utredning

Symtom

Symtom, som talar för hallux rigidus är

 • stelhet och nedsatt dorsalextension i stortåns grundled
 • smärta vid belastning och rörelse
 • ändrat gångmönster till följd av stelhet och smärta i stortåns grundled. 

En pseudoexostos på stortåledens ovansida ger svullnad och smärta dorsalt med tilltagande rörelsehinder när patienten har för trånga skor på sig.

Status

Typiska statusfynd är:

 • Inskränkt rörlighet i stortåns grundled (särskilt dorsalextension).
 • Pseudoexostos eller osteofyter dorsalt om stortån föreligger ofta, kan vara svullna och ömmande.
 • Ses ofta bilateralt.
Hallux rigidus
Pseudoexostos på stortåledens ovansida ger svullnad och smärta. (Källa: Nationella rekommendationer fotkirurgi)

Handläggning vid utredning

Diagnosen hallux rigidus ställs i de flesta fall kliniskt. Ibland kan bilddiagnostik behövas för att verifiera diagnosen.Om symtom och status talar för annan diagnos kan bilddiagnostik vara aktuellt.

Undersökningar

Bilddiagnostik

Belastade röntgenbilder i standardprojektioner (frontal och sida) rekommenderas om röntgen är indicerat.

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandling utgörs i första hand av egenvård och smärtlindring vid behov. Om det inte är tillräckligt kan patienten behöva inlägg av ortopedingenjör. Vid påtagliga besvär trots icke -kirurgisk behandling eller vid progress bör patienten röntgas inför ställningstagande till kirurgi.

Egenvård

Ge råd om att använda:

 • rymliga skor med rullsula (jogging- och walkingskor)
 • stela skoinlägg (kolfibersulor).

Inlägg och skor med rullsula finns att köpa i handeln.

Om patienten fortfarande har smärta trots att hen har stela inlägg och skor med rullsula bör patienten remitteras till ortopedteknisk mottagning för bedömning.

Rekommenderade behandlingar

Läkemedelsbehandling

Vid uttalat smärta kan smärtlindring övervägas i form av

 • COX-hämmare
 • Paracetamol. 

Kirurgisk behandling

När kirurgisk behandling är indicerad genomförs cheilektomi (delresektion) eller artrodes (steloperation) av stortåleden.

Försäkringsmedicin och intyg

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Artros - ledsvikt, 1177

Relaterad information

Nationella rekommendationer fotkirurgi, Svenska Fot- och Ankelkirurgiska Sällskapet, Svensk Ortopedisk Förening, Sveriges läkarförbund