Trichomonas

Bakgrund

Orsakas av en sexuellt överförbar parasit. Tillståndet är ovanligt.
Symtom är illaluktande, gul-grön, skummande flytning.

Utredning

Wet smear mikroskopi med positiva fynd.

Behandling

Metronidazol 2000 mg (5 tabletter á 400 mg) som engångsdos.

Även partner(s) bör behandlas.

Patienten bör undvika intag av alkohol i 48 timmar under behandling på grund av antabusliknande effekt.

Uppföljning

Det är viktigt att följa upp och utvärdera effekten av insatt behandling.

Patientinformation