Candidainfektion, oral och intertriginös

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Föreslagna koder

KSH97-P

B379P
Candidainfektion UNS

ICD-10-SE

B37.8A
Candidakeilit
B37.0
Candidainfektion i munnen
B37.2
Candidainfektion i hud och naglar

Omfattning av kunskapsstödet

Denna rekommendation omfattar infektioner orsakade av candida i mun och i hudveck. Dermatofytinfektion i hud och naglar och andra infektioner av jästsvampar behandlas i separata rekommendationer.

Om hälsotillståndet

Definition

Svampinfektioner orsakas huvudsakligen av två svamptyper:

 • trådsvampar (dermatofyter, varav de medicinskt viktiga är trichophyton, micorsporum och epidermophyton)
 • jästsvampar (candida, malassezia, cryptococcus och trichosporon).

Förekomst

 • Intertriginös candidainfektion är vanlig, särskilt hos äldre.
 • Oral candidainfektion är vanligast hos barn under 1 år.

Orsaker

Candida ingår i kroppens normalflora, men kan vid nedsatt motståndskraft (lokalt eller generellt) orsaka en opportunistisk infektion i hud och slemhinnor och då ge symtom, bland annat:

 • på huden – i hudveck vid intertriginös candida och blöjdermatit samt som follikulit
 • på naglar – ofta kolonisering utan klinisk relevans
 • i och runt munnen – oral stomatit, protesutlöst infektion, angulär cheilit
 • i andra slemhinnor – esofagit, enterit, vulvovaginit, kolpit, balanit
 • systemiskt – sepsis.

Riskfaktorer

 • Hög ålder
 • Graviditet
 • Diabetes
 • Övervikt
 • Nedsatt immunförsvar
 • Läkemedel – exempelvis antibiotika, kortison, cytostatika och läkemedel som ger muntorrhet
 • Strålbehandling
 • Bristande munhygien, protesskötsel

Utredning

Symtom

Candidainfektion ger olika symtom och klinisk bild beroende på lokalisation. Samtidig infektion på flera lokalisationer är vanligt.

Oral candidainfektion

Infektion i och runt munnen ger ofta sveda och ibland ändrad smakupplevelse. Olika former finns:

 • pseudomembranös stomatit (torsk) – vit beläggning (lätt avskrapningsbar), ibland underliggande erytem
 • erytematös stomatit – erytem utan beläggning (exempelvis vid protes)
 • kronisk hyperplastisk candidos – vit beläggning innanför munvinklarna som inte lätt kan skrapas av (ofta hos rökare).
 • angulär cheilit – rodnad och ibland vätskande hud i munvinklarna, ofta sprickbildning.

Intertriginös candidainfektion

 • Rodnad, ofta glänsande, eroderad och ibland vätskande hud
 • Skarp gräns mot frisk hud med isolerade papler/vesikler (satelliter) utanför det rodnade området är karaktäristiskt
 • Ofta besvärande klåda och sveda, ofta smärtsamma sprickor
 • Lokalisation i hudveck på buk, i navel, under bröst, i ljumskar, genitalt, i crena ani samt mellan fingrar och tår

Anamnes

 • Symtom och duration
 • Riskfaktorer

Handläggning vid utredning

 • Diagnosen kan ofta ställas på klinisk bild och typisk lokalisation.
 • Vid oklar bild rekommenderas provtagning från hud eller slemhinna.
 • Överväg kontroll av glukos.

Differentialdiagnoser

 • Munhåla – lichen ruber, leukoplaki, lingua geografica
 • Hudveck – ljumsksvamp (dermatofyter), psoriasis, seborroiskt eksem, intertriginöst eksem

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Åtgärda bakomliggande orsak om möjligt.
 • Se över aktuella läkemedel.
 • Ge råd om egenvård och lokalbehandling vid begränsad svampinfektion.

Allmänna råd

Ge råd om att:

 • vid samtidig astma – skölja munnen efter inhalation med steroider för att undvika oral candidainfektion
 • vid intertriginös candidainfektion eller blöjdermatit – hålla torrt och lufta ofta
 • vid oral candidainfektion hos ammande spädbarn – koka nappar och behandla även mamman (lokalt på bröstvårtor eller peroralt)
 • vid protesutlöst infektion – vara noga med proteshygien och justera illasittande protes.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

 • Oral candidainfektion – behandling kan ges lokalt eller peroralt
 • Munvinkelragader – behandlas i första hand med antimykotisk kräm
 • Intertriginös candida/blöjdermatit – behandlas med antimykotisk kräm, med kortison vid klåda

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Svampinfektion, 1177

Torsk hos små barn, 1177

Blöjutslag, 1177

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2020-10-27
Godkänt av:
Nationella programområden hud- och könssjukdomar