Tumörinriktad behandling och dess plats i palliativ vård

Ingen föranmälan

Information

Datum:
Tid:
Plats:
Digital
Kostnad:
Kostnadsfri

Tumörinriktad behandling hos patienter med spridd cancersjukdom har som mål att förlänga livet, minska symtom och förbättra livskvaliteten.

Onkologisk behandling kan bestå av cytostatika, strålbehandling och också nyare behandlingar som immunterapi och tyrokinasinhibitorer.

Inom den palliativa vården är symtomlindring i fokus. Inom den palliativa vården är kunskap om palliativ onkologisk behandling också viktig med tanke på de biverkningar patienter kan uppleva, där stöd under pågående behandling kan öka patienters välbefinnande.

Föreläsare

Christel Hedman - Överläkare Stockholms Sjukhem, MD PhD Karolinska Institutet

Målgrupp

Personal som vårdar personer med palliativa vårdbehov inom region Norrbotten eller inom kommunal vård och omsorg i Norrbotten. 

Teamsföreläsning, ingen anmälan krävs. 

Klicka här för att ansluta till mötet