ALK utbildning - Försäkringsmedicinsk kunskapsstöd Del 1: Bedöma behov av sjukskrivning (Försäkringsmedicinsk bedömning)

Ingen föranmälan

Information

Datum:
Tid:
Plats:
Digital
Kostnad:
Kostnadsfri

Hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering (socialstyrelsen.se)  

Vem ordnar?

ALK

Fokus för yrkesgrupp

Läkare, rehabteam, chefer, sjuksköterskor

Föreläsare

Sara Sjölund Andoff Utredare, Socialstyrelsen
Cecilia Stävberg Utredare, Socialstyrelsen

DELTA Zoom Meeting

Mötes-ID: 874 3935 3007 
Lösenkod: 421923