SITHS-kort

Förlorat SITHS-kort

Om du förlorar ditt SITHS-kort (stulet, tappat) eller misstänker att någon kan använda kortet och har fått tillgång till din PIN- och PUK-koder ska du omedelbart förlustanmäla kortet så att det kan spärras.

Om någon fått kännedom om din PIN-kod ska du omedelbart byta PIN-kod, det kan du göra själv. Det är viktigt att dessa regler efterlevs eftersom kortets syfte är att upprätthålla hög IT säkerhet.

PIN/PUK-kod och kort är personlig värdehandling och måste hanteras på ett säkert sätt. Tänk även på att kortet fungerar som personlig e-legitimation som i orätta händer även kan medföra intrång i system som berör dej som privatperson.

Gör så här för att förlustanmäla och spärra kort:

  • Anmäl alltid förlust och spärra din tjänstelegitimation och e-legitimation till närmaste korthandläggare
  • Utanför kontorstid kontakta Telias kundtjänst; 020-32 32 62 (dygnet runt) för spärr av den personliga e-legitimationen

SITHS-kort