Webbinarier med olika teman om kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning
NRF

Norra sjukvårdsregionförbundet kommer under 2024 att anordna en serie webbinarier om kunskapsstyrningsarbetet.

Arbetet med kunskapsstyrning utvecklas. Vi går nu i våra regioner vidare från att etablera strukturer som säkrar analyser och beslut till ett tydligare fokus på en ökad förmåga att tillgängliggöra och införa olika kunskapsstöd. Det innefattar att utveckla samarbetet med kommunerna, nyttja patientkraften och stärka patientperspektivet samt följa upp och förbättra resultatet av arbetet.

Vårens webbinarier vänder sig brett till alla med en roll inom kunskapsstyrning och vårdnära verksamhetsutveckling; ordförande och ledamot i RPO eller RSG, representant i LPO, LSG eller LAG, deltagare i NPO, NSG eller NAG, med flera. Till webbinarierna inbjuds också linjechefer, verksamhetsutvecklare och andra involverade på olika nivåer och verksamheter i respektive region.

Ambitionen är att belysa arbetet i ett brett perspektiv för att möjliggöra deltagande från så många som möjligt. Syftet är att ge fördjupade insikter i kunskapsstyrningsarbetet och visa på goda exempel från vår norra sjukvårdsregion samt skapa en möjlighet att utbyta erfarenheter med andra som har motsvarande roller.

Viktiga datum att notera

 • Tisdag den 12 mars 14:00-16:00
  Vad är kunskapsstyrning?  Mer information kommer.
 • Torsdag den 23 maj 14:00-16:00
  Implementering  Mer information kommer.
 • Onsdag den 25 september 14:00-16:00
  Uppföljning  Mer information kommer.
 • Tisdag den 5 november 14:00-16:00
  Patient- och närståendemedverkan  Mer information kommer.
 • Kommunsamverkan
  Inget datum bestämt ännu.

Läs mer på Norra sjukvårdsregionförbundets webbplats.
Där kommer också mer detaljer om de olika temawebbinarierna att publiceras.