Viktig information om leverans av Pneumovax®

Smittskydd

På grund av mycket hög efterfrågan är Pneumovax® 10x0,5 ml PFS (vnr 46 65 87) för tillfället restnoterat under en kort period enligt MSD.

För att kunna upprätthålla tillgången kommer MSD tillfälligt att leverera förpackningar avsedda för den tyska marknaden. Dispens har beviljats av Läkemedelsverket. Pneumovax i de tyska förpackningarna finns nu att beställa.

De tyska doserna har samma formulering och är tillverkade enligt samma specifikation som de svenska doserna med undantaget att de levereras med tysk förpackning och bipacksedel. Svensk bipacksedel finns att tillgå på lakemedelsverket.se samt fass.se. Observera att på de punkter där informationen i den svenska och den tyska bipacksedeln inte är densamma, gäller den svenska bipacksedeln.

Preliminärt finns åter Pneumovax i svensk 10-dos förpackning i februari.