Vårdhygieniska rutiner för Luftvägsinfektioner

Ersätter specifika rutiner för covid-19 och influensa.

Uppdaterad information hittar du på Vårdhygiens sida.

Vårdhygien