Vägledning - Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg

Smittskydd

Nu finns vägledningen Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg publicerad på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg (folkhälsomyndigheten.se)