SKR informerar om avveckling av nationella patientsäkerhetsmätningar

Vårdhygien

Den 23 november 2023 fattade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ett beslut om att avsluta genomförandet av nationella punktprevalensmätningar (PPM).

Samtidigt beslutades det att utarbeta en avvecklingsplan för Markörbaserad journalgranskning (MJG)

Det innebär att PPM databasen läggs ned. 

SKR informerar om avveckling av nationella patientsäkerhetsmätningar 2023.pdf 

Fortsätt att göra månatliga följsamhetsmätningar BHK som tidigare och sammanställ resultatet på papper. Mätningarna är viktigt för att kvalitetssäkra verksamheten.

Arbete pågår att finna en digital plattform för registrering av följsamhetsmätningar BHK.

Vänlig hälsning Vårdhygien