Ökat antal fall av hepatit E i Finland

Smittskydd

I början av året konstaterades fler hepatit E-infektioner än normalt – THL utreder sambanden mellan smittorna - THL

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har sett en uttalad ökning av fall av hepatit E i Finland inklusive norra Finland. Det finns en möjlig, om än inte helt bevisad, koppling till förtäring av charkuterier som medvurst eller salami.

Vid utredning av fall av påtaglig leverpåverkan med anamnes på vistelse i Finland eller intag av finskproducerade livsmedel, särskilt charkuterier, bör man utöver annan utredning överväga provtagning även för hepatit E.

Fler hepatit E-infektioner än normalt - THL utreder sambanden (thl.fi)