Ny vägledning om profylax mot hepatit A

Smittskydd

Det finns en ny vägledning om profylax mot hepatit A, före och efter exponering.

Skydd mot hepatit A – Pre- och postexpositionsprofylax med vaccin och immunglobulin (folkhalsomyndigheten.se)