Ny uppdatering av rutiner för städ och desinfektion vid smitta

Vårdhygien

Under våren reviderades rutinen för städning vid smitta. Det har efter revidering framkommit att klorduken faktiskt innehåller rengöringsmedel (tensider), vilket vi tidigare fått felaktig information om att den inte gjorde. Därmed har städ- och desinfektionsschemat åter reviderats efter den nya informationen angående klorduken.

De gamla förpackningarna med klordukar som finns kvar på enheterna och länsservice saknar information om innehåll av tensider, men detta har leverantören åtgärdat och på nya förpackningar kommer det att framgå tensid-innehåll (+ detergent). Tillverkaren försäkrar att klorduken innehåller tensider, även om den informationen saknas på förpackningen och produktbladet.

Engångsdukar med aktivt klorEngångsdukar med aktivt klor

I och med detta behöver städning med klorduk inte föregås av städning med annat medel innehållande tensider. De vårdhygieniska rutinerna för respektive smittämnen kommer att uppdateras inom kort. 
Se respektive smittämne för uppdaterade städrutiner under Vårdhygien och även lathunden städ och desinfektionschemat vid smitta(pdf)