Information om dosnummer vid vaccinationsregistrering i VAS

Smittskydd

Det har visat sig att det går att ange ett frågetecken, ?, i fältet för dosnummer i formulär VACC i VAS. Detta är inte ett giltigt tecken och medför att den vaccinationsinformation vi skickar till Nationella vaccinationsregistret (NVR) inte kan registreras hos dem.

Om osäkerhet råder om antalet doser försök alltid först reda ut korrekt dosnummer då information även syns i patientens journal och på 1177.se.

Information som NVR tillsammans med eHälsomyndigheten går ut med är:

Om osäkerhet finns kring vilken dos i ordningen den aktuella påfyllnadsdosen är, så kan dosnummer 4 anges. Dosnummer 1-3 rapporteras som vanligt. Om flera påfyllnadsdoser registreras med samma dosnummer för samma person, så skapas inga problem i NVR.

Alla dosnummer från 4 och uppåt kommer att betraktas som en påfyllnadsdos från och med 1 mars 2023. Folkhälsomyndigheten kommer fortsättningsvis att följa vaccinationstäckningen med aktuell påfyllnadsdos oavsett om dosnumret är till exempel 4, 6 eller 8 för den enskilda individen.