Handhygienens dag 5 maj

Vårdhygien

Vårdhygien vill uppmärksamma den internationella handhygienens dag.

WHO:s årliga handhygiendag stödjer personal inom vård och omsorg i arbetet med att förbättra handhygienen.

God handhygien är både en förutsättning för en säker vård och omsorg, och en grund för en säker arbetsmiljö. Genom god handhygien förebygger vi smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Samtidigt bromsar vi antibiotikaresistens.
Temat för årets handhygiendag handlar om att fortsätta dela kunskap om handhygien för att hindra smittspridning i vård och omsorg.

Rena händer räddar liv!  - Folkhalsomyndigheten (Folkhalsomyndigheten.se)

Kortfilm om handhygien kunskap

Läs mer:
How to wash your hands  - Folkhalsomyndigheten (Folkhalsomyndigheten.se).
Så tvättar du händerna  - Folkhalsomyndigheten (Folkhalsomyndigheten.se).
Senaste version av SOSFS 2015:10 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg - Socialstyrelsen (Socialstyrelsen.se)

Webbinar
Den 6 Maj kl.  14:00 – 15:30 finns det möjlighet att delta på ett webbinar där det tas upp om varför det fortfarande är så viktigt att dela kunskapen om vikten med handhygien. För att delta på webbinariet går du in via länken nedan.
World Hand Hygiene Day 2024 - why is sharing knowledge about hand hygiene still so important? - WHO (who.int)