Film om vårdgivarwebben

Vårdgivarwebben

Nu är Region Norrbottens vårdgivarwebb lanserad. Samtidigt har den gamla webbplatsen www.nllplus.se stängts ner. I filmen får du en kort introduktion till vårdgivarwebben och dess uppbyggnad.

Vårdgivarwebben är till för dig som jobbar inom hälso- och sjukvård och tandvård i Norrbotten, i regionens regi, kommunalt eller privat. Här finns nationella kunskapsstöd, regionala och lokala vårdrutiner och riktlinjer.