Arbetskläder i vården under sommarmånaderna

Vårdhygien
Hygienriktlinje

Vårdhygien får många frågor angående rekommenderade arbetskläder

Arbetsgivarens tillhandahållna arbetskläder, byxor och valfri överdel, skall bäras inom patientvården av hygieniska skäl.

Läs mer i den uppdaterade Hygienriktlinjen

Stopp för smitta smittspridning.

Arbetskläder enligt gällande regional hygienriktlinje och klädregler