Njur- och urinvägssjukdomar

LPO njur- och urinvägssjukdomar ska arbeta för att utveckla och sprida kunskap så att denna används och finns tillgänglig i varje patientmöte. Njursjukvården kommer i framtiden att fokusera mer på förebyggande åtgärder och transplantation. Inom urologin stärks omhändertagande av bland annat njurstenspatienter.

Malin Isaksson
Sektionsansvarig/Öläk Internmedicin Sunderby sjukhus
RPO-representant
E-post: malin.c.isaksson@norrbotten.se

  • Linda Grahn (LM-kommitté)
  • Joakim Bunne (ALK Urologi)
  • Torbjörn Westerlund (ALK Njurmedicin)

Jessica. Segerlund
E-post: jessica.l.segerlund@norrbotten.se
Tel: 073-082 16 23