Om Vårdgivarwebben

Vårdgivarwebben är till för dig som jobbar inom hälso- och sjukvård och tandvård i Region Norrbotten både som privat vårdgivare och i regionens regi. Här finns information till våra samverkans partners framförallt inom kommunsamverkan. Vårt mål är att du som vårdgivare ska hitta alla de kunskapsstöd, riktlinjer och annan viktig information du behöver i ditt möte med patienter.

Ett av målen med Vårdgivarwebben är att vara en plattform för kunskapsstöd. På webbplatsen ska såväl medarbetare i regionen som externa vårdgivare, kommuner, privata vårdgivare och samarbetspartners hitta information och kunskapsstöd som behövs i det vårdgivande arbetet.

Kunskapsstödet utgår från nationella kunskapskällor, där Nationellt kliniskt kunskapsstöd är huvudkällan. Där det saknas nationellt kunskapsstöd kommer regionala källor att användas

Ambitionen är att du som arbetar i vården ska hitta relevant information som ger dig stöd i mötet med patienten eller vid administrativa arbetsuppgifter.

I filmen nedan får du en kort introduktion till vårdgivarwebben och dess uppbyggnad.

Webbplatsen är under fortsatt utveckling både funktionsmässigt och innehållsmässigt. 

Vårdriktlinjer

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra, lagra och distribuera kunskapsinnehåll. Under vårdriktlinjer hittar du nationellt kliniskt kunskapsstöd och regionala riktlinjer. Även patientinformation, vårdadministrativa rutiner, remisshantering kommer du hitta här.

Administration

Via denna ingång hittar du främst patientnära arbetsuppgifter.  Här finns information om bland annat avgifter, sjukresor, e-frikort ,STIHS-kort, materialbeställning och de vårdadministrativa rutinerna finns också här.

Kompetens, utveckling och forskning

Här hittar du information om forskning, kunskapsstyrning, allmänläkarkonsulter. Regionens arbete med hållbarhet och Nära vård finns också här.

Samverkan och avtal

En ingång framförallt för våra samverkan och samarbetspartners. Nationella taxan, ersättningsetableringar, ambulanssjukvård och folkhälsa är en del av vad du kan hitta här. För dig inom kommunal verksamhet och hemsjukvård hittar du våra gemensamma rutiner och avtal här.  

Service och support

Felanmälan inom IT, fastigheter och SITHS-kort. Fakturafrågor, regionens prylbank och kontaktuppgifter är en del av vad du hittar här. Som anställd i regionen hittar du fortsatt ditt IT-stöd och övrigt stöd i ditt arbete via intranätet under Service och Stöd.

På vissa platser på vårdgivarwebben finns interna länkar som bara går att nå inom Region Norrbottens intranät. Det rör sig ofta om interna rutiner. Hör av dig om det är något du tror du behöver tillgång till.

Är du patient eller närstående hänvisar vi dig till norrbotten.se om du vill komma i kontakt med någon av våra vårdenheter, växel eller sjukhus.

norrbotten.se - kontakt

norrbotten.se - hitta vård

 På 1177.se kan söka rådgivning om hälsofrågor, använda e-tjänster för att boka tider och mycket mer.

1177.se

Om du har frågor om specifikt innehåll, vänd dig då i första hand till ansvarig verksamhet via deras funktionsbrevlådor och kontaktsidor.

Om du har några frågor kring just ditt verksamhetsområde, vänd dig till din verksamhetschef som i sin tur kontaktar oss som arbetar med vårdgivarwebben via webbredaktion.norrbotten@norrbotten.se