Röda flaggor

De vanligaste indikationerna från anamnes och fysisk undersökning för "röd flagga" - patologi som kräver speciell uppmärksamhet och ibland omedelbart omhändertagande, inklusive bildtagning.

 • Ryggsmärta hos barn under 18 år
 • Avsevärda smärtor eller smärtdebut efter 55 år
 • Våldsamt trauma bakom smärtan
 • Konstant eller progredierande smärta under natten
 • Tidigare cancersjukdom
 • System steroid behandling
 • Drogmissbruk, HIV
 • Viktförlust
 • Allmänt nedkommen
 • Bestående svår rörelseinskränkning
 • Intensifierad smärta vid minsta rörelse
 • Strukturell deformitet
 • Svårighet att urinera
 • Förlust av tonus i analsfinkter eller avföringsinkontinens
 • Sadelanestesi
 • Utbredd progredierande motorisk svaghet eller gångstörningar
 • Misstänkt inflammatorisk sjudom (Bechterews sjukdom)
 • Gradvis insättande sjukdom före 40 års ålder
 • Markant morgonstelhet
 • Ihållande rörelseinskränkning
 • Perifera leder angripna
 • Irit, hudutslag, kolit, utsöndring från urinröret
 • Ärftlighet

Utdrag ur SBU-rapporten "Ont i ryggen. Ont i nacken." Rapport nr 145, april 2000.