Blanketter för privata vårdgivare

Vi har sett över vårt blankettförråd som du tidigare beställt via Länsservice.

Under Blanketter finner du de blanketter som är aktuella och unika för Region Norrbotten och som i dagsläget varit möjliga att digitalisera. Dessa blanketter ska du numera själv skriva ut.

Observera att blanketterna uppdateras löpande varför det är viktigt att inte skriva ut allt för många åt gången.

Det finns ett antal blanketter som inte kan digitaliseras

Remisser till laboratorier

  • 14258 Remiss mikrobiologi streckkod Sunderbyn
  • 14524 Remiss allergi Streckkod Sunderbyn
  • 15990 Remiss kem lab streckkod Sunderbyn

Övriga regionspecifika blanketter

  • 12643 Högkostnadskort för sjukvård

Ovan beställer du via Zpider

Rutin för privata vårdgivare  

De blanketter som du inte kan beställa via Länsservice och som inte finns som digitala är sådana som Region Norrbotten inte tillhandahåller eftersom de kan beställas från annan leverantör.

Har du frågor eller funderingar så kontaktar du Service direkt 712 12
e-post:servicedirekt@norrbotten.se