Storbritannien och Nordirland

Sverige har sjukvårdskonvention, och EU har handels- och samarbetsavtal, med Storbritannien. Här finns information om vad som gäller vid vård av svenska medborgare som bor i Storbritannien (utlandssvenskar) och utländska medborgare som är bosatta i Storbritannien.

Rätt till vård efter Brexit

Alla EHIC (European health insurance card/sjukförsäkringskort) utfärdade av brittisk myndighet ska accepteras så länge de är giltiga. Det innebär att en person, utöver de sjukförsäkringskort som redogörs för nedan, kan uppvisa ett EHIC med EU-logga eller ett  GHIC (UK Global Health Insurance Card)

EHIC med EU-logga GHIC (UK Global Health Insurance Card)

I tabellen listas vilka intyg som dessa personer kan inneha och vilken vård respektive intyg ger rätt till. 

Utlandssvenskar och utländska medborgare bosatta i Storbritannien

I tabellen listas vilka intyg som dessa personer kan inneha och vilken vård respektive intyg ger rätt till. 
Intyg Intyget ger rätt till följande vård Patientavgift

Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort) 

(Svenskt EU-kort, digitalt EU-kort och EU-kort i pappersformat ger inte rätt till vård i Sverige.) 

Akut och nödvändig vård.  Samma som folkbokförda. 
Särskilt sjukförsäkringskort (UK EHIC), Akut och nödvändig vård.  Samma som folkbokförda. 
UK Global Health Insurance Card (UK GHIC och UK GHIC NI)
(Svenskt EU-kort, digitalt EU-kort och EU-kort i pappersformat ger inte rätt till vård i Sverige.) 
Akut och nödvändig vård.  Samma som folkbokförda. 
Brittiskt pass eller försäkringsintyg utfärdat av brittisk myndighet. *
Om det framkommer av passet (exempelvis visumstämpel) eller personens uppgifter i övrigt att vederbörande är bosatt utanför Storbritannien har hen inte rätt till offentligt finansierad vård enligt konventionen.
Omedelbart nödvändig vård**
(Vård som ej kan anstå)
Samma som folkbokförda. 
Provisoriskt intyg om innehav av europeiskt sjukförsäkringskort (FK 5080)  Akut och nödvändig vård. 
Intyget utfärdas av socialförsäkringsinstitutionen i personens hemland. 
Samma som folkbokförda. 
Försäkringskassans intyg, Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land, Schweiz eller Storbritannien (FK 5163) 

Akut, nödvändig och planerad vård. 
Intyget kan innehas av: 

  • Pensionärer med svensk pension
  • Tillfälligt arbetande i Sverige
  • Gränsarbetare 
Samma som folkbokförda. 
Försäkringskassans intyg, Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004 (FK 5230)  Akut, nödvändig och planerad vård. 
Kontrollera alltid att personen inte är folkbokförd innan detta intyg används
Samma som folkbokförda. 
Försäkringskassans intyg, Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i Sverige men försäkrade i annat EU/EES-land, Schweiz eller Storbritannien (FK 5164)  Akut, nödvändig och planerad vård. 
Kontrollera alltid att personen inte är folkbokförd innan detta intyg används. 
Samma som folkbokförda. 
Intyg S2  Planerad vård enligt förhandstillstånd.  Samma som folkbokförda. 


* Fullständig adress i Storbritannien eller Nord Irland måste anges för att pass ska kunna användas
** Bedömning om vården anses ”omedelbart nödvändig” ska göras utifrån längden på den tillfälliga vistelsen i Sverige. Vård som kan vänta tills personen har återvänt till Storbritannien ska inte ges.

Intyg

Kontrollera alltid att intyget är giltigt vid tidpunkten då vården ges.

Om intyg saknas

Saknar patienten något av nämnda intyg, giltigt pass eller försäkringsbevis som styrker rätt till vård, betalar patienten hela vårdkostnaden själv.