Patienter från övriga länder

Här finns information om vad som gäller vid vård av person bosatt utanför EU/EES, Schweiz och konventionsland, som tillfälligt vistas i Sverige utan att vara folkbokförd här.

De har inte rätt till subventionerad vård i Sverige.

De betalar för all vård, även vård till barn, telefonbesök, brevkontakt samt flera besök samma dag.  

För att få rätt till subventionerad vård i Sverige krävs ett svenskt medborgarskap. Uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd ger således inte rätt till subventionerad vård i Sverige.

Avgifter

Avgift för övriga utländska medborgare bosatta utanför EU/EES eller i ett land som Sverige saknar konvention med.

De har inte rätt till någon subventionerad vård av regionerna. De ska även betala för besök och behandlingar som är avgiftsfria för svenska medborgare.

Patienten saknar sjukvårdsavtal, intyg eller EU-kort.

Akut sjukvård

Patienten betalar själv hela vårdkostnaden enligt regionala prislistan plus aktuell besöksavgift.

Planerad sjukvård 

Patienten betalar själv hela vårdkostnaden enligt regionala prislistan plus aktuell besöksavgift,

Akut tandvård

Patienten betalar själv hela vårdkostnaden.

Planerad tandvård

Patienten betalar själv hela vårdkostnaden.