Länder vi har sjukvårdskonvention med

Sverige har sjukvårdsavtal eller konvention med vissa länder. Här finns information om vad som gäller vid vård av svenska medborgare som bor i dessa länder (utlandssvenskar) och utländska medborgare som är bosatta i Sverige. 

Personer från länder Sverige har sjukvårdsavtal eller konvention med har rätt till angiven vård på samma avgiftsvillkor som bosatta i Sverige. Motsvarande rätt till subventionerad vård har personer bosatta i Sverige vid besök i samtliga dessa länder.

Regionerna får ersättning från Försäkringskassan när vård ges till patienter från de länder med vilka Sverige har konventioner eller sjukvårdsavtal. En kopia av patientens ID-handlingar, pass eller försäkringsintyg ska bifogas.

Högkostnadsskydd och reseregler 

Utländsk medborgare som får vård enligt konvention/avtal omfattas av högkostnadsskydden för öppen hälso- och sjukvård och läkemedel samt har rätt till resebidrag enligt regionens sjukreseregler. Högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård gäller inom Sverige.

Sjukvårdsavtal enligt följande

Länder med sjukvårdskonvention och vilken subventionerad vård de har rätt till
Utländsk medborgare
bosatt i:
Subventionerad vård Krav på legitimation
Algeriet

Rätt till samma avgift för akutvård som Norrbottningar 

Övrig vård betalar patienten hela vårdkostnaden  

Pass
Australien

Rätt till samma avgift för nödvändig vård som Norrbottningar 

Övrig vård betalar patienten hela vårdkostnaden  

Pass
Israel

Rätt till samma avgift för förlossningsvård som Norrbottningar 

Övrig vård betalar patienten hela vårdkostnaden 

Intyg

Kanalöarna

Jersey, Guernsey och Isle of Man

Rätt till samma avgift för akutvård som Norrbottningar 

Övrig vård betalar patienten hela vårdkostnaden 

Pass eller intyg
Quebec (*1) Rätt till all vård under vistelsen som Norrbottningar  Intyg
Turkiet

Rätt till samma avgift för planerad sjukvård som Norrbottningar 

Övrig vård betalar patienten hela vårdkostnaden 

Förhandstillstånd (betalningsförbindelse)
Ungern (*2)

Rätt till samma avgift för akutvård som Norrbottningar 

Övrig vård betalar patienten hela vårdkostnaden. 

Pass

*1 -  Endast för den som arbetar eller studerar för kortare tid än ett år. Försäkringsintyg från Quebec och intyg om arbetstillstånd eller inskrivningsintyg från läroanstalt i Sverige som omfattas av den svenska lagstiftningen om studiestöd. 

*2 - Omfattar de personer som inte har rätt till EU-kort