EU/EES land eller Schweiz

Här finns information om vad som gäller vid vård av svenska medborgare som bor i annat EU/EES-land eller Schweiz (utlandssvenskar) och utländska medborgare som är bosatta i annat EU/EES-land eller Schweiz.

Avgifter och intyg 

Utländska medborgare och utlandssvenskar bosatta i annat EU/EES-land eller Schweiz måste alltid kunna uppvisa intyg om styrker att de har rätt till vård i Sverige. 

I tabellen listas vilka intyg som kan förekomma och vilken vård respektive intyg ger rätt till. 

Kontrollera alltid att intyget är giltigt vid tidpunkten då vården ges. 

Tabellen listar typ av intyg och vilken vård respektive intyg berättigar till samt patientavgift. 
Intyg Intyget ger rätt till följande vård Patientavgift
Europeiskt sjukförsäkringskort
(EU-kort)
 
Akut och nödvändig vård Samma som folkbokförda
(Svenskt EU-kort, digitalt EU-kort och EU-kort i pappersformat ger inte rätt till vård i Sverige.)     
Provisoriskt intyg om innehav av europeiskt sjukförsäkringskort (FK 5080) 

Akut och nödvändig vård. 

Intyget utfärdas av socialförsäkringsinstitutionen i personens hemland. 

Samma som folkbokförda. 

Försäkringskassans intyg

Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land, Schweiz eller Storbritannien (FK 5163) 

Akut, nödvändig och planerad vård. 

Intyget kan innehas av: 

  • Pensionärer med svensk pension 
  • Tillfälligt arbetande i Sverige 
  • Gränsarbetare 
Samma som folkbokförda. 

Försäkringskassans intyg

Intyg om rätt till vård i Sverige för personer som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz (FK 5166) 

Akut, nödvändig och planerad vård. 

Intyget kan innehas av: 
Utlandssvenskar som studerar i annat EU-/EES-land eller Schweiz. 

Samma som folkbokförda. 
(Försäkringskassan 
faktureras inte. Vårdkostnaden ersätts av vårdregionen.) 

Försäkringskassans intyg

Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004 (FK 5230) 

Akut, nödvändig och planerad vård. 

Kontrollera alltid att personen inte är folkbokförd innan detta intyg används. 

Samma vård som folkbokförda. 

Försäkringskassans intyg

Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i Sverige men försäkrade i annat EU/EES-land, Schweiz eller Storbritannien (FK 5164) 

Akut, nödvändig och planerad vård. 

Kontrollera alltid att personen inte är folkbokförd innan detta intyg används. 

Samma som folkbokförda. 
Intyg S2  Planerad vård enligt förhandstillstånd.  Samma som folkbokförda. 
Intyg E112  Planerad vård enligt förhandstillstånd.  Samma som folkbokförda. 
Intyg S3 

Planerad vård enligt 
förhandstillstånd. 

Intyget kan innehas av: 
Pensionerad gränsarbetare. 

Samma som folkbokförda. 
Intyg E123  Vård avseende arbetsskada.  Samma som folkbokförda. 
Intyg DA1  Vård avseende arbetsskada.  Samma som folkbokförda.