Hitta på sidan

Mortons neuralgi

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Definition

Mortons neuralgi kännetecknas av neurombildning av plantara digitalnerver.

Orsaker

Etiologin är oklar. Främre fotvalvsinsufficiens förekommer ofta samtidigt.

Utredning

Symtom

 • Ilande nervsmärta i framfoten vid belastning, ofta med utstrålning i tårna.
 • Smärtan är vanligtvis lokaliserad mellan 3:e och 4:e tån, kan även förekomma mellan 2:a och 3:e tån.
 • Smärtan är mest uttalad då skor används men förekommer även utan skor.
 • Ibland förekommer känselbortfall ut i tårna.
Fot med stjärnmarkering mellan tå 3 och 4.
Smärtan är vanligtvis lokaliserad mellan 3:e och 4:e tån. (Källa: Nationella rekommendationer fotkirurgi)

Handläggning vid utredning

Diagnosen Mortons neuralgi ställs i de flesta fall kliniskt. Om symtom och status talar för annan diagnos kan bilddiagnostik vara aktuellt.

Undersökningar

Bilddiagnostik

Belastade röntgenbilder i standardprojektioner (frontal och sida) kan användas för att utesluta differentialdiagnoser. I de fåtal fall diagnosen behöver verifieras utförs magnetresonanstomografi (MR).

Differentialdiagnoser

Följande differentialdiagnoser kan förekomma:

 • stressfraktur
 • polyneuropati
 • Morbus Köhler
 • enkondrom
 • MTP-instabilitet
 • bursit
 • artrit
 • ganglion
 • främmande kropp.

Behandling

Handläggning vid behandling

Tidigt insatt smärtstillande och skoanpassning är basen i behandlingen. Förbered patienten på att läkningsperioden är lång. Om patienten fortfarande har problem trots egenvård och skoanpassning bör patienten remitteras till ortopedteknisk mottagning för bedömning. Kvarstår påtagliga symtom därefter kan operation vara aktuell.

Egenvård

Ge råd om

 • bekväma, rymliga skor
 • inlägg med främre pelott, finns att köpa i handeln.

Rekommenderade behandlingar

Läkemedelsbehandling

Vid uttalat smärta kan smärtlindring övervägas i form av

 • COX-hämmare
 • Paracetamol.

Kortisoninjektion (från dorsalsidan) kan ha effekt.

Kirurgisk behandling

När kirurgisk behandling är aktuell genomförs ligamentklyvning för att öka utrymmet för nerven.

Försäkringsmedicin och intyg

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Mortons sjukdom – ont i framfoten, 1177

Relaterad information

Nationella rekommendationer fotkirurgi, Svenska Fot- och Ankelkirurgiska Sällskapet, Svensk Ortopedisk Förening, Sveriges läkarförbund