Impingement i axelled

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Definition

Vid impingement uppkommer symtom då rotatorkuffens muskler, senor och/eller slemsäck kläms åt mellan ben och ligament.

Rotatorkuffen består av fyra muskler som har till uppgift att stabilisera, kontrollera samt aktivera olika rörelser i axelleden:

 • supraspinatus – abduktion
 • infraspinatus – utåtrotation
 • subscapularis – inåtrotation
 • teres minor – utåtrotation.

Förekomst

Impingement är vanligt och förekommer oftare hos personer över 40 år och oftare hos kvinnor än hos män. Prevalensen varierar beroende på yrke och aktivitet.

Orsaker

Impingement kan ha flera olika orsaker som ofta samverkar.

Primär impingement

 • Bursit eller tendinos i rotatorkuffens senor, oftast vid överansträngning.
 • Anatomisk avvikelse av akromion eller degenerativa kantpålagringar på och under akromion, ibland i kombination med artros.

Sekundär impingement

 • Obalans mellan axelledens muskler, exempelvis stark deltoideus som drar caput humeri uppåt, vilket ger trängre utrymme subakromiellt.
 • Instabilitet i skuldrans ledkapsel, överrörlighet.

Riskfaktorer

 • Repetitiva rörelser i axelleden
 • Arbete med armarna ovan horisontalplan

Utredning

Symtom

 • Smärta – relativt snabbt påkommen, ofta långdragen
 • Smärtlokalisation – axel och utsidan av överarm
 • Smärtkorrelation – vid rörelse (abduktion, inåtrotation), i vila, på natten

Anamnes

 • Smärtanamnes
 • Bakomliggande orsak

Status

Bilateralt axelstatus:

 • inspektion – asymmetri, muskelatrofi
 • rörlighet – aktiv och passiv, rörelseomfång
 • palpation
 • distalstatus – puls (radialis), sensibilitet i hand och arm.

Fynd vid impingementsyndrom

 • Smärta vid aktiv rörelse, mindre vid passiv
 • Ofta nedsatt rörlighet på grund av smärta
 • Positiv Painful arc – smärta vid abduktion av arm kring 70-110 grader
 • Positivt Hawkins tecken – smärta vid inåtrotation av arm från flekterat läge (90 grader)
 • Positivt Neers tecken – smärta vid maximal framåtelevation av armen med armen inåtroterad under rörelsen
 • Positivt impingementtest – smärtfrihet efter injektion av 5-10 ml lokalbedövning subakromiellt
 • Positiva stabilitetstest – ger misstanke om instabilitet i axelleden
 • Normalt distalstatus

Handläggning vid utredning

 • Impingement är primärt en klinisk diagnos.
 • Överväg röntgen i differentialdiagnostiskt syfte samt inför konsultation med specialiserad vård.

Differentialdiagnoser

 • Frusen skuldra
 • Rotatorkuffruptur
 • Skada eller artros i akromioklavikularled
 • Artros i axelled
 • Kalkaxel
 • Bursit
 • Trauma
 • Nackrelaterad smärta

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Smärtlindring – COX-hämmare (NSAID) eller paracetamol kan provas vid behov.
 • Anpassning av belastning, ergonomi – rekommenderas som egenvård eller via arbetsgivare, arbetsterapeut.
 • Fysioterapi – specifik aktiv träning rekommenderas.
 • Kortisoninjektion subakromiellt – kan övervägas för att minska smärta och öka rörlighet (kortvarig effekt, max 3-4 per år rekommenderas).
 • Kirurgisk behandling – kan övervägas vid långvariga symtom.

Behandlingsval

Artroskopisk subakromiell dekompression genomförs inom specialiserad vård.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående